reklama@azetmedia.cz
Úterý, 16 července, 2024
Rady a tipy

Elektřina je dobrý sluha, ale…

elektřina

Velmi špatný pán. V dnešní době si bez ní nedokážeme představit plnohodnotný život, pokládáme ji za samozřejmou, ale poněkud zapomínáme na základní pravidla bezpečnosti. A protože předpokládáme, že i vy máte kolem sebe spoustu elektrospotřebičů, které používáte dnes a denně, doporučujeme vám pokračovat ve čtení. Společně s odborníky z ABAXU jsme pro vás připravili pravidla, na jejichž dodržování závisí i váš život.

Proč může elektřina člověka snadno zabít?

Důvod je prostý: lidské tělo je tvořeno velkým množstvím vody. Je tedy vodivé, což v praxi znamená, že při styku se zdrojem většího napětí dojde k výboji. Ten nám může způsobit vážné popáleniny i smrt.

Domácnost je plná nástrah

Odborníci na revize elektro Pardubice připomínají, že velmi nebezpečné je používání elektrospotřebiče, který uživatel nezná. Dále pak zařízení vlastní výroby, například elektrické sekačky na trávu. Jedním dechem upozorňují na zvýšené riziko při manipulaci s přístroji ve vlhkém prostředí. Nemusí se přitom jednat o poněkud extrémní příklad, kdy se dotyčný fénuje ve vaně, bezpečný není ani pohyb na mokré podlaze.

zásuvka

Certifikovaní profesionálové na revize elektroinstalací zároveň zdůrazňují, že k nehodě může dojít i při neopatrné manipulaci s elektrickými zásuvkami. Ty by v žádném případě neměly přijít do styku s vodou nebo vlhkostí. Nepatří do nich prsty ani jiné předměty s výjimkou vidlic elektrospotřebičů.

Zvýšenou obezřetnost si zaslouží také elektrické zásuvky. V žádném případě nesmí přijít do styku s kapalinou a neměly by se otírat vlhkým hadrem. V momentě, kdy do sítě zapojujete spotřebič, mějte ruce suché. Při odpojení jednou rukou tlačte zásuvku směrem ke zdi, druhou vytahujte vidlici. Za přívodní netahejte!

Jakmile spotřebič připojíte do elektrické sítě, žádným způsobem s ním nemanipulujte, neopravujte jej ani nerozebírejte. Zároveň dohlédněte, aby se v bezprostřední blízkosti zapnutých spotřebičů nepohybovaly děti bez dozoru dospělé osoby.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 100 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Napsat komentář

Top Reviews

Video Widget

gallery